Prezentare

Prezentare

Școala Gimnazială ,,Ioanid Romanescu”, Voinești, oferă servicii educaţionale comunităţii situate în localitățile Voinești, Lungani și Vocotești, judeţul Iaşi
Viziunea școlii

Școala Gimnazială ”Ioanid Romanescu”, Voinești, prin îmbinarea echilibrată a tradiției sale de peste 150 de ani cu cerințele educaționale ale secolului XXI, își propune să asigure șanse egale pentru toți la o educație de calitate care să asigure progresul general al comunității. Oferta sa educațională vizează promovarea valorilor pozitive,concentrarea activităților pe binele și interesul fiecărui elev în parte, pe formarea liberăși armonioasă a individualității sale, a personalității autonome și creative.

Misiunea școlii

Prin politici bazate pe comunicare, spirit de echipă, devenire personală şi organizațională, școala voineșteană trebuie să fie un reper al comunității, loc de formare și dezvoltare a competențelor viitorilor cetățeni, loc în care se sădesc din primii ani de viață toleranța, respectul, dragostea pentru frumos, se antrenează discernământul,spiritul de competiție și dorința de autodepășire. Școala să devină locul în care fiecare elev trebuie să se simtă partener activ, responsabil și competent.